Dịch vụ tư vấn thuế

Chúng tôi xác định rằng thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan tâm lớn trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong quá trình các luật thuế và quy định về thuế của Việt Nam chưa có sự thống nhất và ổn định cao, dẫn đến những khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cập nhật và vận dụng linh hoạt các chính sách thuế. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã phát triển một đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm thực tiễn có khả năng giải đáp và đưa ra những giải pháp toàn diện và tổng thể đối với tất cả các sắc thuế tại Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi bao gồm:
 
    - Dịch vụ lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng và lập quyết toán thuế năm;
    - Dịch vụ kê khai, lập quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân;
    - Dịch vụ hoàn thuế và các quy định về thuế;
    - Soát xét việc tuân thủ các chính sách thuế hiện hành;
    - Dịch vụ tư vấn và trợ giúp doanh nghiệp khi có vướng mắc về thuế;
    - Các dịch vụ tư vấn thuế khác theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn khác