Bộ Tài chính công bố danh sách các tổ chức được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2017

22/02/2017

Ngày 29 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2814/QĐ-BTC về việc Công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2017. Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế vinh hạnh tiếp tục được góp mặt trong danh sách này.