Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo là một trong những dịch vụ chủ chốt của chúng tôi. Trong nền kinh tế hiện nay, với những yêu cầu khắt khe trong việc tuân thủ hệ thống luật pháp và các quy định hiện hành của từng ngành nghề, ý kiến của kiểm toán viên có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quyết định của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng quan tâm khác.

Hoạt động kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của thị trường vốn, thị trường tài chính. Chất lượng của kiểm toán độc lập là yếu tố sống còn để các nhà đầu tư, cổ đông, nhà hoạch định chính sách và các đối tượng khác tin tưởng vào quy trình lập báo cáo tài chính cũng như việc công bố các thông tin của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, các kiểm toán viên khi được trang bị những kiến thức đầy đủ về kế toán, tài chính, kỹ thuật kiểm toán cao, và có được những hoài nghi mang tính nghề nghiệp sẽ là cơ sở để hình thành nên một cuộc kiểm toán có chất lượng cao.

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, chúng tôi có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. 

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo của AC bao gồm:

Trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, dịch vụ định giá tài sản nói chung và xác định giá trị doanh nghiệp nói riêng ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm. Là một trong những Công ty kiểm toán được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, chúng tôi đã quy tụ được một đội ngũ chuyên gia giầu kinh nghiệm thực tiễn, thực hiện cung cấp dịch vụ cho nhiều Tổng Công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước độc lập hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi đã xây dựng được niềm tin từ chất lượng dịch vụ cung cấp cho các khách hàng của mình.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi bao gồm những người có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình làm việc cũng như giảng dạy, nghiên cứu và thực hành kế toán, kiểm toán ở Việt Nam phối hợp với các chuyên gia đầu ngành đã và đang công tác tại các trường đại học kinh tế danh tiếng, chúng tôi thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo về kế toán, tài chính, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp, thuế .. tại các doanh nghiệp và địa phương nhằm cập nhật kiến thức cũng như cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.

Các dịch vụ đào tạo hiện tại chúng tôi đang cung cấp bao gồm:


Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam đã có những thay đổi sâu sắc phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế cũng như thực tiễn của nền kinh tế tại Việt Nam. Do đó, việc áp dụng hệ thống chế độ kế toán mới tại các doanh nghiệp có không ít khó khăn do đội ngũ kế toán viên chưa có điều kiện nắm bắt, câp nhật và chưa có sự vận dụng thành thạo các chuẩn mực kế toán cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán. Nắm bắt được khó khăn này của các doanh nghiệp, chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ những chuyên gia kế toán có nhiều năm kinh nghiệm, hiểu biết sâu về hệ thống chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam, thực hiện các dịch vụ về kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.

Các dịch vụ kế toán của AC bao gồm: